Certified Penetration Testers

Certified Penetration Testers

Sort certified analysts by last initial
Displaying 21 of 1419 Certified Professionals
Name Expires Certification
Xarez, Paulo October 31, 2023 GWAPT
Xavier, Arjun December 31, 2022 GCIH
Xayvong, Khamphone June 30, 2023 GWAPT
Xia, Weihua November 30, 2021 GPEN
Xian, Chan Yu February 28, 2023 GCIH
Xiang Jonathan, Loke August 31, 2023 GCIH
Xiao, Jonathan January 31, 2022 GAWN
Xiao, Jonathan July 31, 2022 GCIH
Xin Yi Celia, Ooi July 31, 2022 GCIH
Xinmin, Zhuang July 31, 2024 GCIH
Xinni, Leong December 31, 2023 GWAPT
Xiong, Chresty August 31, 2023 GCIH
Xu, Bi Yue November 30, 2020 GWAPT
Xu, Dan February 28, 2022 GMOB
Xu, Jia July 31, 2023 GCIH
Xu, Jiaheng Sebestian July 31, 2023 GCIH
Xu, Kevin September 30, 2023 GCIH
Xu, Liheng August 31, 2022 GCIH
Xu, Qing December 31, 2021 GPYC
Xue, Noha January 31, 2025 GCIH
Xue Yin, Peh November 30, 2022 GCIH