Certified Penetration Testers

Certified Penetration Testers

Sort certified analysts by last initial
Displaying 15 of 996 Certified Professionals
Name Expires Certification
Xarez, Paulo October 31, 2019 GWAPT
Xenakis, Matt February 28, 2018 GWAPT
Xia, Wendy September 30, 2020 GCIH
Xiao, Mengqiu August 31, 2019 GXPN
Xiao, Zhichun July 31, 2019 GXPN
Xie, Chun yan March 31, 2018 GPEN
Xin Yi Celia, Ooi July 31, 2018 GCIH
Xiong, Pulei June 30, 2020 GMOB
Xu, Bi Yue November 30, 2020 GWAPT
Xu, Dan February 28, 2018 GMOB
Xu, Dennis March 31, 2018 GMOB
Xu, Ji Tao December 31, 2017 GCIH
Xu, Kevin September 30, 2019 GCIH
Xu, Xin March 31, 2019 GWAPT
Xue, Noha January 31, 2021 GCIH